Smart na całe życie!

Dożywotna gwarancja na wymienniki Smart o pojemności 100 - 400 l

Upewnij się, że zarejestrowałeś swój wymiennik SMART na Dożywotnią Gwarancję w ciągu trzech miesięcy od dokonania zakupu!

 • 1

  O gwarancji

  W oparciu o dekady doświadczeń i pewność wysokiej jakości produkcji w Belgii, ACV oferuje dożywotnią gwarancję na wszystkie wymienniki ciepłej wody SMART o pojemności od 100 do 400 l do użytku domowego.
 • 2

  Zakres gwarancji

  ACV gwarantuje wysoki komfort i zadowolenie z użytkowania wymienników SMART przez cały okres eksploatacji. Gwarancja obejmuje produkty zainstalowane wyłącznie w Polsce, do użytku domowego i ograniczona jest do nowo dostarczonych urządzeń, koszty instalacji nie są pokrywane.
 • 3

  Warunki

  Warunkiem otrzymania dożywotniej gwarancji na wymienniki Smart, jest dokonanie opłaty w wysokości 25 euro. Gwarancja jest rozszerzona dla nabywcy w miejscu zamieszkania, gdzie wymiennik SMART jest zainstalowany i kończy się w chwili gdy budynek zmieni właściciela lub w przypadku śmierci osoby rejestrującej niniejszą gwarancję. Lista ograniczeń z tytułu gwarancji (jest identyczna jak w przypadku minimalnego 2 letniego okresu gwarancji):
 • 4

  Ograniczenia z tytułu gwarancji

  - Wszelkie zgłoszenia dotyczące dożywotniej gwarancji wymagają okazania dowodu zakupu i karty gwarancyjnej.; - Modyfikacje urządzenia bez wstępnej pisemnej zgody producenta.; - Awaria urządzenia w związku z nieprawidłowym użytkowaniem, wypadki losowe, zamarznięcie, nieprawidłowa naprawa.; - Instalacja niezgodna z wymaganymi normami i przepisami oraz instrukcją ACV.; - Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.; - Zewnętrzna korozja spowodowana przez warunki zewnętrzne; - Korozja spowodowana złą jakością wody obiegu grzewczego: zawartość tlenu (np. wielokrotne napełnianie, układ otwarty); - Elementy elektryczne, takie jak termostat, grzałka elektryczna czy sonda nie są objęte dożywotnią gwarancją.; - Zasobnik c.w. ze stali nierdzewnej uszkodzony z powodu przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia: - Awaria zaworu bezpieczeństwa; - Awaria z powodu nieprawidłowego napełniania; - Nieprawidłowe podłączenia hydrauliczne; - Jakość wody poza akceptowanymi parametrami: Chlorki : < 150mg / l (SS304); 6 < pH < 8; - Elementy estetyczne nie mają wpływu na prawidłową pracę urządzenia; - Gwarancja obejmuje wymienniki Smart do użytku domowego o pojemności od 100 do 400 litrów.