Wymiana i Przemysł

Delta

Delta Pro Pack 45

Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w. Delta Pro Pack wyposażona jak Delta Pro S ale dodatkowo posiada naczynia przeponowe obiegu c.w. i c.o., pompę obiegową i 4 drogowy zawór mieszający

 • KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU"
 • GWARANCJA 3 LATA (szczegóły w karcie gwarancyjnej)

# GTIN : 5400891032282
# P/N : A1002066

 • Gaz
 • Kotły
 • Produkcja ciepłej wody
 • Standardowy
 • Koncentryczny
 • Pozycja stojąca
 • Stojący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody ze stali nierdzewnej
 • Delta Pro Pack wyposażona w zawór bezpieczeństwa c.w. 7 bar oraz c.o. 3 bar, naczynia przeponowe dla c.o. i c.w. oraz czterodrogowy zawór mieszający c.o. i pompę c.o. HEP
 • Panel sterowniczy zawiera wyłącznik główny, termostat nastawny, wskaźnik temperatury
 • wody kotłowej, przełącznik lato/zima, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Przygotowany do zamontowania regulatora pogodowego (opcja).
 • Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej.
 1. Redukcja czopuchowa.
 2. Izolacja ze sztywnego poliuretanu.
 3. Rura wgłębna wlotu zimnej wody.
 4. Palnik (opcja)
 5. Drzwi komory spalania.
 6. Tuleja czujnika termostatu granicznego 95°C i termostatu bezpieczeństwa.
 7. Kanały spalin.
 8. Turbulizatory spalin.
 9. Zasobnik c.w. ze stali nierdzewnej.
 10. Obieg grzewczy.
 11. Komora spalania.
 12. Podstawa kotła.
 13. Zasilanie obiegu c.o.
 14. Powrót obiegu c.o.
 15. Wylot ciepłej wody.
 16. Wlot zimnej wody.
 17. Zawór bezpieczeństwa c.w. [7 bar].
 18. Zawór bezpieczeństwa c.o. [3 bar].
 19. Podłączenie do komina 100 mm.
 20. Spust.
 21. Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu c.w. [2 litry].
 22. Pompa obiegowa klasy A z automatycznym odpowietrznikiem.
 23. 4 drogowy zawór mieszający z napędem.
 24. Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu c.o. [12 litrów].

Charakterystyka konstrukcji

Pojemność (całkowita) 128 L
Pojemność (obieg grzewczy) 63 L
Pojemność (obieg ciepłej wody) 65 L
Pojemność naczynia(ń) przeponowego(wych) 1 x 12 L
Podłączenie do komina 100 Ømm
Podłączenie - obieg c.o. 1 F Ø"
Podłączenie - obieg c.w. 3/4 M Ø"
Podłączenie - cyrkulacja / zawór bezp. 3/4 M Ø"
Maks. temperatura pracy 90 °C
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C 25 mbar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) 3 bar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) 8,6 bar
Strata ciśnienia - spaliny 0,3 mbar
Waga (pusty) 168 kg

Charakterystyka ogrzewania

Czas podgrzania od 10 do 60°C - 6 kW (3 kW) 16 min

Spalanie

Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C 54,9 kW
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C 49,4 kW
Sprawność spalania 91,4 %
Sprawność przy 30% obciążeniu (EN677) 92,7 %
Sprawność (moc maks) 80/60°C 89,8 %
Emisja CO moc maksymalna 92,7 ppm
Masa spalin (gaz) 84 kg/h
Masa NOx (GCV) (EN15502) 72,2 mg/kWh
Klasa NOx (EN15502) 5
Maks. moc cieplna (80/60°C) 44,9 kW
Min. moc cieplna (80/60°C) 12,9 kW

Wydatki ciepłej wody

Wydatek szczytowy przy 40 °C 316 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C 1284 L/60’
Wydatek trwały przy 40°C 1161 L/h

Charakterystyka elektryczna

Napięcie 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Klasa ochrony IP 30
Zużycie energii elektrycznej 176 W
Natężenie mocy cieplnej w paliwie 0,8 A
Wymiar A 390 mm
  • Dokumentacja techniczna

  • Delta Pro S & Pro Pack

  • 4.94 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Delta Pro - Concentric Kit

  • 1,010 KB –

  • Dokumentacja techniczna

  • Atest PZH - kotły

  • 358 KB – pl

Inne produkty

Delta Pro S 25
Wymiana i Przemysł
Delta Pro Pack 25
Wymiana i Przemysł
Delta Pro S 55
Wymiana i Przemysł
Delta Pro S 45
Wymiana i Przemysł
Znajdź profesjonalistę

Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.

Zadzwoń do ACV

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do specjalisty

Tel. +48 54 412 56 00