Kotły kondensacyjne

HeatMaster C, TC

HeatMaster 45 TC

Dwufunkcyjny kocioł całkowicie kondensacyjny. Połączenie konstrukcji "zbiornik w zbiorniku" z techniką kondensacji.

 • KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU"
 • GWARANCJA do 5 LAT (szczegóły u sprzedawcy)
 • ZOBACZ BUDOWĘ KOTŁA HEAT MASTER TC: https://youtu.be/gfDozzWO08U

# GTIN : 5400891001479
# P/N : 05652301

 • Gaz
 • Kotły
 • Produkcja ciepłej wody
 • Standardowy
 • Koncentryczny
 • Pozycja stojąca
 • Niezrównane wydatki ciepłej wody.
 • Totalnie kondensacyjny: kondensacja zarówno w trybie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody.
 • Zasobnik ciepłej wody "zbiornik w zbiorniku" ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej samooczyszczający się z produktów spalania.
 • Izolacja ze sztywnego poliuretanu.
 • Nowoczesny sterownik kotła ACVMax.
 1. Koncentryczne podłączenie do komina.
 2. Rura wylotu spalin.
 3. Komora spalania.
 4. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 5. Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej.
 6. Przegroda.
 7. Wstępne podgrzewanie wody w dolnym zasobniku c.w. ze stali nierdzewnej.
 8. Separator kondensatu.
 9. Pompa c.o. wysokiej wydajności.
 10. Obieg grzewczy
 11. Czujnik NTC obiegu c.o.
 12. Panel sterowniczy ACVMax.
 13. Tuleja pomiarowa.
 14. Automatyczny odpowietrznik.
 15. Rura gazowa.
 16. Zawór gazowy.
 17. Podłączenie dla zaworu bezpieczeństwa obiegu c.w.
 18. Modulowany palnik gazowy.
 19. Wlot powietrza.

Charakterystyka konstrukcji

Pojemność (całkowita) 196 L
Pojemność (obieg grzewczy) 100 L
Pojemność (obieg ciepłej wody) 96 L
Pojemność naczynia(ń) przeponowego(wych) - L
Komin: maks. strata ciśnienia spalin 130 Pa
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin 20 m
Podłączenie do komina 80/125 Ømm
Podłączenie - obieg c.o. 1 F Ø"
Podłączenie - obieg c.w. 1 M Ø"
Podłączenie - gaz 3/4 M Ø"
Podłączenie - zawór bezp. 1/2M Ø"
Maks. temperatura pracy 87 °C
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C 10 mbar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) 3 bar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) 8,6 bar
Wysokość 1855 mm
Waga (pusty) 177 kg

Charakterystyka ogrzewania

Czas podgrzania od 10 do 80°C (źródło ciepła: kocioł) 23 min
Czas podgrzania od 40 do 90°C 25 min
Czas podgrzania od 40 do 80°C 16 min
Czas podgrzania od 10 do 90°C 30 min

Spalanie

Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C 50,0 kW
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C 45 kW
Sprawność spalania 97,9 %
Sprawność przy 30% obciążeniu (EN677) 109,0 %
Sprawność przy 100% obciążeniu (50/30°C) 103,9 %
Sprawność (moc maks) 80/60°C 98 %
Sprawność (moc min.) 80/60°C 98 %
Sprawność - tryb c.w. ΔT 30K 103,1 %
Emisja CO moc maksymalna 63 ppm
Emisja CO moc minimalna 4 ppm
Masa spalin (gaz) 76 kg/h
Masa NOx (GCV) 33,2 mg/kWh
Klasa NOx (EN483) 6
Maks. moc cieplna (80/60°C) 44,7 kW
Min. moc cieplna (80/60°C) 8,8 kW
Maks. moc cieplna (50/30°C) 47,4 kW
Wydatek gazu G20 (moc min.) 0,9 m³/h

Wydatki ciepłej wody

Wydatek szczytowy przy 40 °C 451 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C 1610 L/60’
Wydatek trwały przy 40°C 1390 L/h
Wydatek szczytowy przy 45 °C 373 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C 1366 L/60’
Wydatek trwały przy 45°C 1192 L/h
Wydatek szczytowy przy 60 °C 320 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C 894 L/60’
Wydatek trwały przy 60°C 820 L/h

Charakterystyka elektryczna

Napięcie 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Klasa ochrony IP 30
Zużycie energii elektrycznej 126 W
Natężenie mocy cieplnej w paliwie 0,85 A
  • Dokumentacja techniczna

  • Instrukcja sterownika MCBA dla kotłów HeatMaster 71-101-201 i HeatMaster TC - vMCBA

  • 33.33 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • HeatMaster 25 C - Instrukcja instalowania, obsługi i serwisowania

  • 9.52 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • HeatMaster 25 / 35 / 45 / 70 / 85 / 120 TC (V15) - Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania

  • 10.44 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Declaration of Conformity HM 25 C

  • 315 KB – en

  • Dokumentacja techniczna

  • Declaration of Conformity / Deklaracja zgodności HM 70-85-120 TC

  • 338 KB – en pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Podręcznik instalatora dla systemów grzewczych wyposażonych w sterownik ACVMax

  • 25.51 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • HeatMaster C, TC

  • 11.68 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Instrukcja techniczna HeatMaster 25 C (ESYS)

  • 5.06 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Atest PZH - kotły

  • 358 KB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Declaration of Conformity / Deklaracja zgodności HM 25-35-45 TC

  • 320 KB – en pl

Eco Design Fields

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A
Deklarowana sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń [hs] (zgodnie z Komunikatem 4.2) 93 %
Deklarowany profil podgrzewania wody (EU 813/2013 An.III tab7) XXL
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A
Water heating energy efficiency [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) 87,2 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) 59 dB
  • Etykieta energetyczna

  • HeatMaster 45 TC

  • Product Fiche

  • HeatMaster 45 TC

Inne produkty

HeatMaster 35 TC
Kotły kondensacyjne
HeatMaster 85 TC
Kotły kondensacyjne
HeatMaster 25 C
Kotły kondensacyjne
HeatMaster 70 TC
Kotły kondensacyjne
Znajdź profesjonalistę

Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.

Zadzwoń do ACV

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do specjalisty

Tel. +48 54 412 56 00