Jaké jsou nové předpisy evropské unie o ekodesignu, označování energetické účinnosti nebo ERP?

Dne 26. září 2015 vstoupí v platnost nové evropské předpisy o ekodesignu s aplikací na topidla, ohřívače vody a zásobníky teplé vody. Vymezují požadavky na energii („ekodesign“) u těchto zařízení a vlastnosti zařízení uvedených na nových energetických štítcích kategorií „A,B,C,E, …“, které jsou známy u ostatních spotřebičů (ledničky,..).

Jaká je spojitost mezi ekodesignem a energetickým štítkem?

Předpisy o ekodesignu definují kritéria energetické účinnosti, které musí výrobek splňovat, aby mohl být uveden na trh v 28 členských státech Evropské unie. Výrobky ACV spadají do kryterií dvou nařízení:

  • 813/2013 pro topidla, s nebo bez ohřevu teplé vody
  • 814/2014 pro ohřívače vody a zásobníky teplé vody, jen pro ohřev teplé vody (SHW) bez funkce ústředního topení

Předpisy o energetických štítcích definují označení, která musí být použita na výrobky za účelem informování veřejnosti o jejich energetické náročnosti. Také zde se vztahují dvě nařízení na produkty ACV:

  • 811/2013 pro topidla, s nebo bez ohřevu teplé vody a sestavy takových výrobků s regulací teploty / termostatem a / nebo solárním zařízením
  • 812/2014 pro ohřívače vody a zásobníky teplé vody a sestavy takových výrobků se solárním zařízením

Stručně řečeno, ekodesign určuje, které produkty mohou být nabízeny v rámci EU, a označování energetické účinnosti definuje informace, které musí být poskytnuty v souvislosti se spotřebou energie, a jakým způsobem.

Vztahuje se nařízení na stávající instalovaná zařízení?

Ne. Nařízení se vztahuje pouze na produkty, které jsou uváděny na trh po 26. září 2015.

A co "vysoce účinné" kotle (bez kondenzace)?

Tyto kotle většinou nejsou v souladu s minimálními požadavky nařízení, a takové kotle nemůžou být již prodávány. Týká se produktů ACV, jako jsou například kotle N a BNE na ELTO.

Jaké informace musí být dodány?

Všechny spotřebiče piut na trhu od 26. září 2015 a dále musí nést označení produktu, který se zmiňuje o energetické náročnosti spotřebiče ve standardním způsobu, jakož i další informace v závislosti na spotřebiči. Spotřebič musí být také doplněn o list výrobku s konkrétními informacemi související s energetikou. Všechny spotřebiče uvedené na trh od 26. září 2015.

Co je štítek balení?

Všechny výrobky, které podléhají regulaci, musí mít etiketu výrobku.

Pokud je topidlo v kombinaci s regulátorem teploty a/nebo solárním zařízením tak, aby se zlepšila jeho účinnost vytápění, musí být sestava označena celkovým štítkem jako jeden celek.

To samé platí pro ohřev vody v kombinaci se solárním zařízením. Tato kombinace je sestava, pro kterou musí být zajištěn štítek sestavy.

Taková sestava může být posílena nádrží a / nebo dalším topným tělesem.

Jaké štítky jsou používány pro sestavy?

Jako příklad vezměme kotle Prestige 24 Solo od ACV, který má štítek "A" výrobku. Přidáním regulátoru RC 300, který je třída VII a modulace, kombinovaná sestava dosahuje účinnost "A +", která je zmíněna na štítku sestavy.

Je vyráběn solární zásobník SMART ME a solární panely jako sestava?

Ne. Chcete-li sestavu pro funkci ohřevu teplé vody, musí být ohřívač vody v konfiguraci. Technicky, solární zásobník a solární panely musí opatřit štítkem montážní společnost.

Podívejme se na „standardní“ konfiguraci plynového kondenzačního kotle Prestige s regulátorem teploty RC 300 a zásobníkem SMART na teplou vodu. Jaké energetické štítky jsou dodávány?

Kotel Prestige a zásobník Smart mají své "označení produktu". Kotel a termostat jsou spojeny v sestavě pro vytápění, pro které je poskytnut "štítek sestavy". Zásobník Smart není součástí tohoto balíčku, protože se používá k ohřevu teplé vody, a to s cílem zlepšit účinnost ústředního topení.

Samozřejmě, že kotel pro ústřední vytápění a zásobník na teplou vodu mohou být kombinovány a používány společně, ale netvoří sestavu podle nařízení.