Nekondenzační kotle

HeatMaster N

HeatMaster® 100 N

Plynový ohřívač teplé vody s dvojí funkcí.

 • SYSTÉM TANK-IN-TANK
 • ZÁRUKA 5 LET (Podívejte se na naše podmínky prodeje)

# GTIN : 5400891032336
# P/N : A1002071

 • Olej
 • Kotle
 • Ohřívače TV
 • Standardní
 • Stacionární instalace
 • Díky primárnímu okruhu s topnou vodou mohou být použity i jako kotle pro vytápění.
 • Těleso kotle je zcela izolováno polyuretanovou pěnou.
 • Příkon 69,9 kW (HeatMaster® 70 N) nebo 107,0 kW (HeatMaster® 100 N).
 • Vysoce výkonný ohřívač teplé vody viz. tabulka "Dodávka teplé vody".
 • Multi-energie: HeatMaster® 70 a 100 N pracuje s jakýmkoliv typem hořáku na topný olej, zemní plyn nebo propan, který byl schválen na trhu.
 • Primární okruh je vybaven nabíjecím čerpadlem, expanzní nádobou, pojistným ventilem a manostatem tlaku vody.
 • Ovládací panel s hlavním vypínačem, denním programátorem, řídícím a bezpečnostním termostatem, termomanometrem a kontrolkou nedostatku tlaku vody.
 • Systém "Tank-in-Tank"
 1. Vstup studené vody
 2. Automaticky odvzdušňovací ventil
 3. Jímka čidla
 4. Expanzní nádoba topení (2x)
 5. Čidlo tlaku vody
 6. Jímka regulačního termostatu a manometru
 7. Pojistný ventil
 8. Cirkulační čerpadlo topného okruhu
 9. Izolace z tvrzeného polyuretanu
 10. Redukce odtahu spalin
 11. Turbulátory
 12. Výstup topné vody
 13. Výstup teplé vody
 14. Nerezový zásobník teplé vody
 15. Jímka čidla
 16. Vnější zásobník s topnou vodou
 17. Spalinové trubky
 18. Vstup topné vody
 19. Vypouštěcí ventil topení
 20. Spalovací komora

Konstrukční charakteristiky

Objem (celkem) 290 L
Objem (topení) 160 L
Objem (teplá voda) 130 L
Objem expanzní nádrže (í) 2 x 10 L
Připojení odtahu spalin 150 Ømm
Připojení - topení 6/4 F Ø"
Připojení - teplá voda 1 M Ø"
Připojení - pojistný ventil 1/2 M Ø"
Max. provozní teplota 90 °C
Tlaková ztráta při Δt = 20°C 83 mbar
Max. provozní tlak topení (primární) 3 bar
Max. provozní tlak (TV) 8,6 bar
Hmotnost (prazdný) 320 kg

Topné charakteristiky

Doba ohřevu (z 10 na 80°C)(zdroj tepla - kotle) 21 min
Doba ohřevu z 10 na 90°C 36 min

Spalování

Příkon max. ((topení) - PCS 118,9 kW
Příkon max. (topení) - PCI 107 kW
Účinnost při 30% zatížení (EN677) 96,4 %
Účinnost (max výkon) 80/60°C 90,5 %
NOx vážený (GCV) 99,9 mg/kWh
Třída Nox (EN483) 5
Max. užitečný výkon (80/60°C) 96,3 kW

Dodávky teplé vody

Špičkový průtok při 40 ° C 898 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 40 ° C 3168 L/60’
Jmenovitý průtok při 40°C 2776 L/h
Špičkový průtok při 45 ° C 774 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 45 ° C 2676 L/60’
Jmenovitý průtok při 45°C 2379 L/h
Špičkový průtok při 60 ° C 510 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 60 ° C 1811 L/60’
Jmenovitý průtok při 60°C 1665 L/h

Elektrické charakteristiky

Napětí 230 V
Frekvence 50 Hz
Třída krytí IP 30
Spotřeba elektrické energie 95 W
Elektrické připojení 0,4 A
  • Technické dokumenty

  • HeatMaster - Návod k instalaci, obsluze a údržbě

  • 8.77 MB –

Ostatní produkty

HeatMaster® 60 N
Nekondenzační kotle
HeatMaster® 70 N
Nekondenzační kotle
HeatMaster® 200 N
Nekondenzační kotle
Najít servisního technika

Kontaktujte zdarma servisního technika.

Zavolat ACV

Potřebujete pomoct? Zavolejte specialistovi.

Tel. +420 272 083 341