Maatregelen COVID-19
. Onze diensten blijven toegankelijk, maar kunnen worden verstoord door de huidige gezondheidsmaatregelen. Er wordt voorrang gegeven aan dringende interventies. We doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen. Bedankt om tijdens het bezoek van onze technieker de vereiste hygiënische maatregelen strikt te respecteren (houd de minimale veiligheidsafstanden aan, bel uw afspraak af in geval van ziekte of verdenking van ziekte…)

Ecodesign

Naar een steeds groener wordende energie!

ACV implementeert uiteraard de Europese Ecodesign richtlijn. Het doel? De impact van onze producten op de omgeving beperken, maar uiteraard ook u informeren over de energetische klasse van uw toestellen en over de efficiëntieverbeteringen die u kan bereiken door producten te combineren.